Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa i remont budynków znajdujących się na nieruchomości
przy ul. Narutowicza 122 w Łodzi
- etap IV - budynek socjalny C (sala wielofunkcyjna, konferencyjna)

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 208201 - 2013

Data zamieszczenia: 08.10.2013 r.

Termin składania ofert: 23.10.2013 godzina 10:00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
SIWZ wraz z załącznikami(pdf)
Załącznik Nr 1a do SIWZ – projekt (zip)
Załącznik Nr 1b do SIWZ – STWiORB (zip)
Załącznik Nr 1c do SIWZ – przedmiar robót (doc)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa i remont budynków znajdujących się na nieruchomości
przy ul. Narutowicza 122 w Łodzi
etap IV - budynek socjalny C

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 184395 - 2013

Data zamieszczenia: 11.09.2013 r.

Termin składania ofert: 26.09.2013 godzina 10:00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
SIWZ wraz z załącznikami(pdf)
Załącznik Nr 1a do SIWZ – projekt (zip)
Załącznik Nr 1b do SIWZ – STWiORB (zip)
Załącznik Nr 1c do SIWZ – przedmiar robót (doc)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa i remont budynków znajdujących się na nieruchomości
przy ul. Narutowicza 122 w Łodzi - etap III - termomodernizacja zespołu budynków położonych przy ul. Narutowicza 122 w Łodzi

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 126590 - 2013

Data zamieszczenia: 29.03.2013 r.

Termin składania ofert: 15.04.2013 godzina 10:00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
SIWZ (doc)
Załącznik Nr 1a do SIWZ – projekt (zip)
Załącznik Nr 1b do SIWZ – STWiORB (zip)
Załącznik Nr 1c do SIWZ – przedmiar robót (doc)
Pytania od wykonawców wraz z odpowiedziami (pdf)
Modyfikacja SIWZ (pdf)
Załącznik do modyfikacji SIWZ (pdf)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

1. Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego polegającej na nadzorowaniu prawidłowości realizacji umowy na roboty budowlane w ramach inwestycji pn.: „Modernizacja budynków wchodzących w skład nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Narutowicza 122” na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nieruchomości oraz

2. przeprowadzenie weryfikacji dokumentacji projektowej przedmiotowej inwestycji w zakresie merytorycznym oraz ekonomii budowlanej, ze szczególnym uwzględnieniem Zbiorczego Zestawienia Kosztów możliwości etapowania inwestycji, sprawdzenia kosztorysów inwestorskich pod kątem uwzględnienia wszystkich zaprojektowanych rozwiązań, jak również

3. wsparcie Zamawiającego przy wyłanianiu Wykonawcy robót budowlanych objętych przedmiotową inwestycją oraz ewentualnie innych postępowań przetargowych związanych z realizacją tego zadania.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 82064 - 2013

Data zamieszczenia: 27.02.2013 r.

Termin składania ofert: 07.03.2013 godzina 10:00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
SIWZ (doc)
Załączniki 1-10 (zip)
Dokumentacja techniczna (zip)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa i remont budynków znajdujących się na nieruchomości przy ul. Narutowicza 122 w Łodzi – II etap wymiana posadzek w budynku A.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 286880 - 2012

Data zamieszczenia: 06.08.2012 r.

Termin składania ofert: 21.08.2012 godzina 10:00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
SIWZ wraz załącznikami (doc)
Załącznik nr 1a do SIWZ - projekt architektoniczny (zip)
Załącznik nr 1b do SIWZ - STWiORB (pdf)
Załącznik nr 1c do SIWZ - Przedmiar robót (pdf)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (doc)


Ogłoszenie o zamówieniu

Przebudowa i remont budynków znajdujących się na nieruchomości przy ul. Narutowicza 122 w Łodzi – II etap

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 174016 - 2012

Data zamieszczenia: 25.05.2012 r.

Termin składania ofert: 11.06.2012 godzina 10:00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
SIWZ (doc)
Załącznik nr 1a do SIWZ- projekt budowlany (rar)
Załącznik nr 1b do SIWZ-STWiORB (rar)
Załącznik nr 1c do SIWZ-Przedmiar robót (rar)
Pytanie z dnia 30.05.2012r. wraz z odpowiedzią Zamawiającego
Schematy elektryczne
Pytanie z dnia 31.05.2012r. wraz z odpowiedzią Zamawiającego (doc)
Zestawienie stolarki okiennej (zip)
Pytanie Nr 2 z dnia 31.05.2012 r. wraz z odpowiedzią Zamawiającego (doc)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (doc)


Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa wraz z montażem mebli do Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Narutowicza 122, 90-145 Łódź

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 377716 - 2011

Data zamieszczenia: 14.11.2011 r.

Termin składania ofert: 22.11.2011 godzina 10:00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
SIWZ (pdf)
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

"Przebudowa i remont budynków znajdujących się na nieruchomości przy ul. Narutowicza 122 w Łodzi"

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 86706 - 2011

Data zamieszczenia: 20.04.2011 r.

Termin składania ofert: 10.05.2011 godzina 09:00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
SIWZ + załączniki nr 1-9
Załącznik nr 10 - Przedmiar robót (zip)
Załącznik nr 11 - Projekt wykonawczy (zip)
Załącznik nr 12 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zip)
Odpowiedzi na pytania do SIWZ (pdf)
Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania do SIWZ (pdf)
Załącznik nr 2 do odpowiedzi na pytania do SIWZ (zip)
Odpowiedź na pytanie do SIWZ (doc)
Załącznik N122 B-wentylacja-przedmiar (pdf)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego polegającej na nadzorowaniu prawidłowości realizacji umowy na roboty budowlane w ramach inwestycji pn.: Modernizacja budynków wchodzących w skład nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Narutowicza 122 ...

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 30676 - 2011

Data zamieszczenia: 25.02.2011 r.

Termin składania ofert: 07.03.2011 r. godz. 10.00

Termin składania ofert przedłużony do 10.03.2011 godz. 10.00.

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
SIWZ
Załączniki 1-10 (zip)
Dokumentacja techniczna (zip) - 135 MB
Wyjaśnienie treści SIWZ (pdf)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (pdf)
Wyjaśnienie 2 treści SIWZ (pdf)
Wyjaśnienie 3 treści SIWZ (pdf)
SIWZ – MODYFIKACJA (doc)
Załącznik nr 9 – zmiana wzoru umowy (doc)
Załącznik nr 6 – zmiana (doc)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (17.03.2011)


Ogłoszenie o zamówieniu

Dostosowanie pomieszczenia bibliotecznego na pracownię dydaktyczną dla Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi w nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Narutowicza 122, 90-145 Łódź.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 367302 - 2010

Data zamieszczenia: 12.11.2010 r.

Termin składania ofert: 26.11.2010 r. godz. 10.15

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
Informacja o wyniku postępowania (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

Remont fragmentu połaci dachowej budynku socjalnego Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Narutowicza 122, 90-145 Łódź

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 359676 - 2010

Data zamieszczenia: 05.11.2010 r.

Termin składania ofert: 19.11.2010 r. godz. 10:00

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
Informacja o wyniku postępowania (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

Remont Sali Konferencyjnej w budynku Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi,
ul. Narutowicza 122 90-145 Łódź

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 224980-2010

Data zamieszczenia: 26.07.2010

Termin składania ofert: 10.08.2010 godzina 10:00

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu (doc)
Informacja o wyniku postępowania (pdf)


Ogłoszenie o zamówieniu

Wykonanie prac projektowych modernizacji budynków wchodzących w skład nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Narutowicza 122

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 130078 - 2010

Data zamieszczenia: 13.05.2010

Termin składania ofert: 25.05.2010 godzina 11:00

Termin składania ofert przedłużony do 31.05.2010 godzina 11:00

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu (doc)
Informacja o wyniku postępowania (doc)


Opublikował: Mirosław Barcz
Publikacja dnia: 25.10.2013
Dokument z dnia: 15.02.2011
Dokument oglądany razy: 18143
21.02.2019 // bswl.home.pl/BIP