A A A
SmodBIP

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi przy ulicy Narutowicza 122 rozpoczęła swoją działalność 1 września 2008 roku. Przeznaczona jest dla uczniów szkół policealnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegium pracowników służb społecznych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Zamieszkuje ją młodzież dorosła kształcąca się poza miejscem stałego zameldowania. W przypadku wolnych miejsc mogą tu również mieszkać inne osoby pełnoletnie.

Bursa organizuje swoje zadania przez cały rok szkolny z przerwą na okres ferii zimowych i letnich.

Nadzór nad mieszkańcami w placówce sprawują dyrektor i pracownicy bursy.

Pragniemy, by nasza placówka była przyjaznym, bezpiecznym miejscem zamieszkania dla młodzieży. Dużą wagę przywiązujemy do serdecznych relacji międzyosobowych oraz ciepłej atmosfery w bursie.

Wspieramy młodych ludzi i pomagamy im w podejmowaniu różnych życiowych decyzji. Chcemy, by czuli się jak u siebie w domu.

Dyrektor Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego

mgr Danuta WichlińskaOpublikował: M B
Publikacja dnia: 13.02.2011
Dokument z dnia: 13.02.2011
Dokument oglądany razy: 3 312